Alegerea unei afaceri MLM
Exist? multe companii care ofer? afaceri MLM, dar pu?ine se bazeaz? pe practicile de afaceri ce onoreaza timpul consumat, si  ofera stabilitate pe termen lung.

Exist? unele indicii pentru a recunoa?te o buna afacere MLM: produse de calitate, Bonusuri, Stabilitate Financiar?, experienta in domeniu, oportunit??i de venit, prezen?? interna?ional?, produse consumabile, etc.

În cele ce urmeaz?, v? oferim o list? extins? pentru a va ghida în alegerea sistemului MLM potrivit:

* Calitatea produselor - O linie de produse puternic? este una dintre cele mai importante caracteristici ale afacerii. Este extrem de dificil sa fim credibili atunci când vindem un filtru de apa, iar apoi - peste un minut, o pereche de pantofi. O companie ar trebui s? aib? produse de calitate, de care ne amintim la mult timp dup? ce am primit stimulente de pre? sau de volum.

* F?r? dep??iri - Nimeni din re?ea nu trebuie s? fie promovat vreodat? într-o pozi?ie sus de sponsorul s?u. În cazul în care înscrii un distribuitor care exceleaza în vanzari, acestea te vor ridica ?i pe tine automat pân? la nivelul urm?tor, atunci când el prime?te o promovare. Caut? un plan de marketing care este proiectat pentru a te recompensa pentru introducerea de "superstaruri" în afacere.

* F?r? retrograd?ri - Un distribuitor nu poate fi retrogradat din cauza inactivit??ii din vânz?ri. Odat? ce a fost promovat la un anumit nivel, ele va r?mâne la acel nivel. Un plan de marketing bun v? permite s? v? relaxa?i, dac? ave?i nevoie.

* Bonusuri calculate din pre?ul de vânzare al produsului - bonusurile ar trebui s? fie achitat la cheltuielile cu am?nuntul ale produsului, nu la pre?urile de distribuitor (en-gros). Aceasta înseamn? c? mai mul?i bani se întorc înapoi la distribuitor.

* Stabilitate Financiar? Dovedit?- O cre?tere solid?, echilibrat? este întotdeauna semnul unui bun MLM. Pentru a observa aceasta este adesea de ajutor s? privim la diversificarea activit??ilor companiei. De asemenea, graficul de cre?tere al vanz?rilor companiei ne indic? cifrele de vânz?ri ?i tendin?ele viitoare ale proiectului. De asemenea, este util? ?i vizualizarea istoricului vânz?rilor pe întreaga istorie a companiei.

* Minim 5 ani de experien?? în domeniu - Un MLM cu reputa?ie bun? ar trebui s? aib? cel pu?in cinci ani de experien?? ?i o cre?tere solid? pe parcursul existentei companiei. Un MLM bine stabilit va trece cu bine primele 18 luni, ce au o importan?? crucial?, printr-o gestionare solid?, un plan de afaceri puternic, distribuitori motiva?i ?i produse de calitate.

* Mai multe oportunit??i de venit - Prin oferirea unei variet??i de oportunit??i de venit ce sunt oferite distribuitorilor, se ob?ine avantajul lucrului dup? un program liber ales, cu timp par?ial sau cu norm? întreag?, de la birou sau de la domiciliu. Un avantaj cheie în a fi implicat într-un MLM de calitate este faptul c? v? pute?i bucura simultan de mai multe oportunit??i de a câ?tiga bani. Atunci când cauta?i un MLM bun, alege?i unul care ofera distribuirea profitului, bonusuri de conducere ?i drepturi de autor.

* Produse consumabile - Produse consumabile sunt ideale pentru o afacere MLM, pentru c? astfel pute?i construi cu u?urin?? o re?ea de clien?i fideli care doresc s? achizi?ioneze în mod regulat produsele. Un consum activ de baz? este cheia pentru o afacere MLM eficient?. Aceast? re?ea poate fi construit? doar dac? produsele sunt consumabile ?i de calitate. De exemplu, este foarte dificil s? se dezvolte o afacere MLM care vinde, din start, alarme de securitate.

* Re?ea de sprijin extins? - o re?ea extins? de sprijin este crucial? în succesul afacerii dvs. cu un MLM. De la depozite la seminarii de formare ?i stimulente, distribuitorului trebuie s?-i fie oferit? o varietate de oportunit??i pentru a-l sprijini în construirea afacerii sale. Succesul tau afecteaz? în mod direct succesul companiei; prin urmare, sistemul lor de sprijin ar trebui s? reprezinte aceast? idee.

* Prezen?a international? - O companie care este dezvoltat? în întreaga lume arat? cre?tere, fiabilitate ?i produse de calitate. Acest lucru eviten?iaz? ?i înregistrarea mai multor succese anuale în istoria companiei. Cele mai multe companii care s-au extins la nivel interna?ional sunt stabile ?i au experien?? ampl? în domeniu.