Avantajele afacerii MLM

Multi Level Marketing-ul (numit si Network Marketing, datorit? organiz?rii oric?rui plan de marketing intr-o retea) este considerat ast?zi de tot mai multi economisti si specialisti în vânz?ri drept „afacerea viitorului”.

Sistemele clasice de vânz?ri încep s? fie tot mai mult dep?site de ritmul actual al dezvolt?rii productiei si consumului de bunuri si servicii. Si nu doar retelele de MLM sunt solutia la noile tendinte ale comertului actual, ci si sistemul vânz?rilor online, iar combinarea acestora dou? va duce la modific?ri tot mai profunde în privinta marketing-ului la nivel global.
Este evident c? lumea internetului si a comunic?rii f?r? limite va determina o explozie veritabil? a unei forme de comert complet necunsocut? cu doar dou? decenii în urm?. Si, dac? vrem carier? în vânz?ri, cred c? ar trebui s? fim prezenti acolo unde vine valul!

Tot mai multe companii mari, celebre, distribuie produse, servicii, asigur?ri în sistem MLM. Important este de observat c? aceste companii de MLM nu vând doar produse, ci, în forma micii francize, chiar planul de afaceri si un sistem standardizat de distributie.
Network Marketing-ul nu este un „Caritas”, ci o afacere perfect legal?! Federatia International? a Asociatiilor de Vânzare Direct? defineste o schem? piramidal? ca fiind o "schem? în care fiecare persoan? recrutat? pl?teste o tax? de înregistrare în scopul de a primi în viitor bani sau alte avantaje care deriv? din taxa de înregistrare a altor persoane recrutate pe parcurs, si nu din vânzarea produselor c?tre consumatori." Poate c? acest? definitie v? nu poate spulbera înc? prejudecata! Pentru c?, pe bun? dreptate, oamenii nu înteleg de unde provin banii din care se pl?tesc comisioanele, uneori uriase, la care pot ajunge multi distribuitori!  Explicatia este urm?toarea:

Marketingul în retea pune în leg?tur? direct?, prin intermediul consilierilor, consumatorul cu firma produc?toare de bunuri. Asadar, distribuitorul nu atât vinde produse, cât le face mai curând reclam? prin viu grai, ori, cum facem noi aici (dar puteti face si dumneavoastr?!), prin intemediul internetului.
Desi accentul nu cade pe vânz?ri, în MLM banii vin totusi din distributia produselor. De ce? Pentru c? în MLM se elimin? lantul de intermediari (importator, engrosisti, transportatori), dar si costurile aditionale desf?sur?rii unei afaceri de tip clasic (depozitare, magazine, salarii vânz?tori, reclam? -extrem de scump? etc.), prin care costul final platit de consumator creste foarte mult. Prin eliminarea acestor verigi intermediare, diferenta dintre pretul de productie si cel de vânzare este distribuit?, sub form? de bonusuri, între consilierii firmei de MLM, în functie de meritul lor - în aceste sisteme, meritocratia este principiul de baz?.

A doua nedumerire legat? de forma de plat? a bonusurilor s-ar formula (nu-i asa?) astfel: de ce consilierii aflati mai sus în ierarhia planului de marketing primesc mai mult? Nu primesc ei acesti bani pe spinarea celorlalti? Ei! Nu cred,...deoarece trebuie pl?tit? si munca trecut? nu doar munca prezent?? Dac? dumneavoastr? mergeti la cursuri de calificare, v? perfectionati, dobânditi mai multe cunostinte si astfel deveniti mai performant în activitate, totodat? v? dovediti loialitatea fat? de compania unde lucrati, nu aveti dreptul la salariu mai mare decât altii? Iar dac? nu faceti asta, nu veti r?mâne cu salariu mic, ori  veti fi chiar concediat? S? stiti c? în network-marketing-ul actual, atingerea unei pozitii înalte, chiar de manager, nu-ti asigur? venituri dac? nu mai lucrezi nimic! Numai eu stiu o multime de manageri (evident lenesi!) care câstig? mai putin decât un distribuitor încep?tor foarte harnic!

Asadar, înainte de a intra într-o firm? de network-marketing, interesati-v? dac? sistemul de bonificatii este unul democratic si bazat pe onestitate! V? garantez c? la Forever Living Products asa stau lucrurile! Altfel nu as fi îndr?znit s? v? scriu aceste rânduri, pentru c? nu este nici etic, nici lucrativ s? începem colaborarea bazîndu-ne pe minciuni! Stim cu totii: minciuna are picioare scurte!